Ege Görüş Yeminli Mali Müşavirlik  Ltd Şti, 1976 yılında kurulmuş yüksek bilgi birikimimizle sunduğumuz, fark yaratan geniş bir hizmet portföyü sunarak en büyük Yeminli Mali Müşavirlik firmalarından biri olmuştur.

Bu süreç, uluslararası arenada söz sahibi olan uluslararası danışmanlık firmalarının dikkatini çekmiş ve Türkiye'de güvenebilecekleri bir ortak arayışında Ege Görüş Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. 1976 'dan bu yana ön plana çıkmıştır.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri


1. DOLAYSIZ VERGİLER
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Kurumlar Vergisi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Gelir Vergisi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

2. DOLAYLI VERGİLER
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Katma Değer Vergisi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İhracat istisnasından kaynaklanan
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İndirimli orandan kaynaklanan
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Özel Tüketim Vergisi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Biyoetanol üretim tasdik raporu
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

3. MALİ MEVZUATTA YERALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yatırım indirimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)

4. ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

 

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Bilgi Sistemleri ve Denetim Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Kurumsal Finansman ve Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı Hizmetleri