Teklif İsteyen Firma Ünvanı :
Teklif İsteyen Hizmetin Konusu / Yıl :  
1) Tam Tastik  
2) Ulusal Standartta Denetim(SPK)
3) Uluslararası Standartta Denetim
4) GAAP Standartlarında Denetim
5) Mali Analiz
Telefon No / Faks No :
Adres :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Sicil No :
İrtibat Kurulacak Kişi :
Firma e-Mail Adresi :
Yön Kurulu Başkanı Adı Soyadı :
Genel Müdür Adı :
Genel Müdür e-Mail Adresi :
Mali İşler Müdür Adı :
Mali İşler Müdür e-Mail Adresi :
Finansman Sorumlusu :
Ortaklık Yapısı :
  %
  %
  %
  %
  %
Sermayesi :
En Son 2 Yıl Bilanço ve Gelir Tablosu (ekte verilecek) :
Personel Sayısı :
Varsa Değişik Şehirlerdeki Şubeleri, İşyerleri, Adresleri :
Teklif İsteme Tarihi  
Teklif İsteme Şekli :  
FAX ile :
e-Mail ile :
Kargo ile :
Ege Görüş Firmasına Hangi Kaynaktan Ulaşıldığı :