Ege Görüş Yeminli Mali Müşavirlik  Ltd Şti, 1976 yılında kurulmuş yüksek bilgi birikimimizle sunduğumuz, fark yaratan geniş bir hizmet portföyü sunarak en büyük Yeminli Mali Müşavirlik firmalarından biri olmuştur.

Bu süreç, uluslararası arenada söz sahibi olan uluslararası danışmanlık firmalarının dikkatini çekmiş ve Türkiye'de güvenebilecekleri bir ortak arayışında Ege Görüş Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. 1976 'dan bu yana ön plana çıkmıştır.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gifBilgi Sistemleri ve Denetim Hizmetleri

1. Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Hizmetleri

ITGI (Information Technologies Governance Institute) tarafından geliştirilmiş, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) Bilgi Sistemleri Yönetim Modeli esas alınarak tasarlanan Bilgi Sistemleri Denetim Hizmetlerimiz kapsamında, “Planlama ve Organizasyon”, “Tedarik ve Uygulama”, “Hizmet Sunumu ve Destek” ile “İzleme ve Değerlendirme” başlıkları altındaki ana süreç alanlarına ilişkin “Genel Kontroller” ile “Uygulama Kontrolleri” önemlilik ilkesi çerçevesinde, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Yönetmelikleri’ne uyumlu olarak, denetlenmekte ve Bilgi Sistemleri Yönetim Süreçleri’nin olgunluk düzeyleri belirlenerek raporlanmaktadır.

Genel Kontrol Alanları Denetimi Hizmetleri

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Planlama ve Organizasyon” Ana Süreç Alanı

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Stratejik Bilgi Sistemleri Planının Tanımlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Mimarisinin Tanımlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Teknolojik Yönün Belirlenmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Sistemleri Süreçlerinin, Organizasyonunun ve İlişkilerinin Tanımlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Sistemleri Yatırımlarının Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Yönetimin Amaçlarının ve Talimatlarının İletilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif İnsan Kaynakları Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Kalite Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Sistemleri Riskinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Proje Yönetimi

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Tedarik ve Uygulama  "Ana Süreç Alanı"

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Otomasyon Çözümlerinin Belirlenmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Uygulama Yazılımının Geliştirilmesi ve Bakımı
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Teknoloji Alt Yapısının Oluşturulması ve Bakımı
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Operasyon ve Kullanımın Sağlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Sistemleri Kaynaklarının Karşılanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Değişiklik Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Sistem Çözümlerinin ve Değişikliklerin Uygulanması ve Akredite Edilmesi


http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Hizmet Sunumu ve Destek  "Ana Süreç Alanı"

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Hizmet Seviyelerinin Tanımlanması ve Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetlerin Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Performans ve Kapasite Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Sistem Güvenliğinin Sağlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Maliyetlerin Belirlenmesi ve Dağıtılması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Kullanıcıların Eğitimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Hizmet Sunumu Yönetimi ve Olay Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Konfigürasyon Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Problem Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Veri Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Fiziksel Çevre Yönetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Operasyon Yönetimi


http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İzleme ve Değerlendirme, "Ana Süreç Alanı"

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Sistemleri Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif İç kontrolün İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Denetlenenin İç Usul ve Esasları Dahil İlgili Mevzuata Uyumun Sağlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Sistemlerine İlişkin Kurumsal Yönetişimin Temini

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Uygulama Kontrolları Denetimi Hizmetleri

Uygulama kontrolları denetimi, Bilgi Sistemleri içerisinde yer alan ve faaliyetleri yürütmek veya desteklemek için kullanılan verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi çeşitli iç kontrolların etkinliğinin ve yeterliliğinin denetlenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Veri Hazırlama Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Belge Onay Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Belge Toplama Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Hatalı Belge Düzeltme Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Belge Saklama Kontrolları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Veri Giriş Onay Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Doğruluk ve Bütünlük Kontrolları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Hatalı Veri Girişi Düzeltme Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Veri İşleme Tutarlılık Kontrolları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Veri İşleme Doğrulama ve Onaylama Kontrolları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Veri İşleme Hataları Düzeltme Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Rapor Üretimi ve Saklama Kontrolları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Rapor Dağıtım Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Rapor Mutabakatları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Rapor Doğrulama ve Hata Düzeltme Prosedürleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Hassas Bilgi İçeren Raporların Güvenliği

2. Bilgi Sistemleri ve Süreçlerinin Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

ITGI (Information Technologies Governance Institute) tarafından geliştirilmiş, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) Bilgi Sistemleri Yönetim Modeli esas alınarak tasarlanan Bilgi Sistemleri ve Süreçlerinin Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz, Planlama ve Organizasyon, Tedarik ve Uygulama, Hizmet Sunumu ve Destek ile İzleme ve Değerlendirme ana süreç alanı altındaki alt süreçlere ilişkin genel kontrol hedeflerine ulaşmayı hedeflemektedir.
Hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Sistemleri süreçlerini geliştirmek ve/veya iyileştirmek üzere tasarlanmış olup ITGI tarafından önerilen uygulama metodu izlenerek 5 aşamada gerçekleştirilmektedir. Amaç, ilgili her uygulama döngüsü kapsamında süreçlerin iyileştirilmesi ve hedeflenen bir üst olgunluk düzeyine yükseltilmesidir.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İhtiyaçların Belirlenmesi

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilincin Yükseltilmesi ve Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Kapsamın Belirlenmesi.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Risklerin Belirlenmesi.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Kaynak İhtiyaçları ve İş Ürünlerinin Belirlenmesi.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Planlama.


http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Çözümlerin Belirlenmesi

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Mevcut Durumun Değerlendirilmesi.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Hedef olgunluk düzeylerinin belirlenmesi.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Farkların Analizi ve Çözümlerin Belirlenmesi.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Planlama

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Projelerin Tanımlanması.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Uygulama Planlarının Geliştirilmesi.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Uygulama

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif İyileştirmelerin Uygulanmaya Alınması.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Uygulama Performansının İzlenmesi.


http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Gözden Geçirme

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Uygulamaların Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Sürekliliğin Sağlanması.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Yeni İhtiyaçların Belirlenmesi.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Hizmetlerimiz dahilinde, ihtiyaçlara göre, ITGI / COBIT’in yanısıra uluslararası kabul gören diğer;

http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Carnegie Mellon Software Engineering Institute / Capability Maturity Model Integration (CMMI)OGC/itSMF ITIL (The IT Infrastructure Library)
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif ISO (International Organization for Standardization) 27001
http://www.egegorus.com/ymm_icon/nokta_ymm.gif Bilgi Sistemleri Yönetim Model ve Standartları’ndan da yararlanılmaktadır.

 

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Kurumsal Finansman ve Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı Hizmetleri